Utbilda dig till tillgångsförvaltare spårfordon

Lägg grunden till en karriär inom tillgångsförvaltning! Sök MTR´s unika utbildningsprogram Tillgångsförvaltare, med inriktning spårfordon. En av marknadens mest efterfrågande kompetenser med mycket goda framtidsutsikter.

tillgångsförvaltare

 

Tillgångsförvaltning, eller Asset Management på engelska, innebär att genom ett systematiskt arbetssätt underhålla, utveckla och maximera värdet av verksamhetens viktiga och värdefulla tillgångar. Det kan vara järnvägsfordon, infrastruktur eller fastigheter.

Järnvägssystemet omfattar stora ekonomiska värden med hög samhällsnytta samt social och miljömässig betydelse. Förutom dessa omfattande värden måste tillgångarnas långa livscykel alltid beaktas, detta i kombination med den komplexitet som det innebär att styra och hantera dem.

För att maximera värdet krävs engagerade och kunniga förvaltare, en väl anpassad organisation samt tydliga mål och strategier i kombination med konkreta åtgärder. Branschen har valt att utgå från ledningssystemstandarden ISO 55000 för att bedriva arbete med spårtrafikens tillgångar.

I takt med samhällets utveckling påverkas och utvecklas även tillgångarna, vilket innebär ökad digitaliseringen av fastigheter, spårfordonen och installationer. Utveckling öppnar för nya fantastiska möjligheter genom stora informations- och datamängder samtidigt som detta medför en utmaning att analysera, förstå och se det verkliga behovet.

MTRs yrkesutbildning Tillgångsförvaltare, ger dig en unik möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och utvecklingen inom området – Läs mer och ansök.

Ladda ner pdf om utbildningen här.

Beräknad kursstart februari 2024

Vid frågor kontakta yh@mtr.se

Senast uppdaterad: 2023-06-21