Om lokföraryrket

Arbetsmarknaden för lokförare ser mycket god ut. Lokförare är en yrkeskategori som bedöms vara ett bristyrke de kommande åren och efterfrågan väntas bli större än tillgången. Statistik visar att runt 99 % har fått arbete sex månader efter avslutad utbildning.

Att arbeta som lokförare

Att arbeta som lokförare innebär att man har ansvar för trafiksäkerheten vid framförande av tåget. Man har ansvar för både människor och stora värden. Säkerheten kommer alltid främst vilket ställer stora krav på gott omdöme och förmåga att kunna följa och tillämpa regler. Arbetet innebär skifttjänstgöring.

Som lokförare har du behörighet att framföra både persontåg och godståg, såväl inom lokaltrafik (pendeltåg) som nationell- och regional trafik.

Vad händer efter utbildningen?

Efter godkänd examen från utbildningen har du behörighet att ansöka om lokförarbevis hos Transportstyrelsen. Därefter måste du söka anställning hos ett järnvägsföretag och där få den avslutande operativa utbildningen, det så kallade kompletterande intyget.

Utbildningen garanterar inte arbete på MTR eller hos någon annan operatör, men lokföraryrket är en yrkeskategori som bedöms vara ett bristyrke de kommande åren och efterfrågan väntas bli större än tillgången. Det beror bland annat på stora pensionsavgångar, på att det privata resandet ökar, både nationellt och regionalt, och på att godstrafiken väntas växa. Statistik visar att runt 99 % har fått arbete sex månader efter avslutad utbildning.

Senast uppdaterad: 2022-02-10