FAQ Yrkeshögskola

Vad kostar utbildningarna?

Eftersom utbildningarna är yrkeshögskoleutbildning är den kostnadsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Exempelvis tågteknikerutbildningen omfattar 300 yhp, 60 veckor plus sommaruppehåll, dvs 64 eller 65 veckor. Du ansöker hos CSN (centrala studiemedelsnämnden), läs mer på www.csn.se. Du kan även ansöka om extra studielån om du t ex får ökade omkostnader för resor eller boende i samband med utbildningen, gäller främst LIA. Eftersom du inte är anställd av någon tågoperatör/ järnvägsföretag utgår ingen lön eller annan ersättning. Detta gäller hela utbildningen, både teori och praktikavsnitten.

Är jag anställd när jag påbörjat en utbildning?

MTRs lokförarutbildning och tågteknikerutbildning är yrkeshögskoleutbildningar. Efter utbildningen får du söka anställning hos en tågoperatör/järnvägsföretag. Anställningen inleds oftast med en företagsspecifik utbildning. Längden på utbildningen varierar beroende på hur mycket praktik du har gjort hos operatören under utbildningen och hur komplexa fordon förtaget har.

När öppnar ni upp nästa ansökningsomgång som Lokförare och Tågtekniker?

Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt och så snart som vi har utbildningsstarter klara så kommer vi utannonsera detta på vår hemsida.

Löser ni som Yrkeshögskola boende för mig som framtida student?

Boende löser du som student själv, det är inget som vi som Yrkeshögskola hanterar.

Kan jag läsa utbildningen på distans?

Utbildningen är på plats i Stockholm måndag till fredag. Dina LIA-perioder kan förekomma på annan ort och är förlagda på veckans alla dagar, dygnet runt.

Kan jag läsa utbildningen deltid?
Utbildningen är på heltid och kan inte läsas på deltid.

 Var i Stockholm är Lokförarutbildningen?

Lokförarutbildningen är främst placerad i Älvsjö, Älvsjödepån.

Var i Stockholm är Tågteknikerutbildningen?

Tågteknikerutbildningen är främst placerad i Blåsut/Hammarby i Utbildningscentret.

Kan ni på MTR Yrkeshögskola se över mina betyg och se om jag är behörig eller inte?

Tyvärr har vi inte möjlighet att göra detta, vi gör endast bedömningar vid en ansökan till en utbildning som är öppen.

 Här hittar du svar på de vanligaste frågorna in utbildningen till lokförare

Senast uppdaterad: 2022-03-21