Trygghet i den internationella MTR-koncernen

2019-02-14 11:28

Som platschef för MTR Techs komponentverkstad har Johan Sjölander ansvar för komponentunderhållet, fordonsavdelningen, inköpsavdelningen och lagret. Här är det tekniska kunnandet är högt och en stor del av arbetet med att optimera och effektivisera underhållet sker just här.

Svetsning i Hammarbyådepån

MTR Tech ingår i MTR Nordic Group som driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, samt utmanaren MTR Express med sina snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. MTR har ambitiösa expansionsplaner i Norden. MTR Tech är en viktig del i tillväxtstrategin, både som leverantör till MTR inom nya uppdrag kring tågdrift och fordonunderhåll, och genom andra affärer inom fordons- och komponentunderhåll.

Komponentverkstadens nya platschef, Johan Sjölander, har lång verkstadserfarenhet och spenderade de första åtta åren av sin karriär på en av Sveriges ledande buss- och lastbilstillverkare

- Med ungefär 15 års erfarenhet av att styra verksamheter och verkstadsproduktion vill jag tro att det är någonting jag kan bra vid det här laget, säger Johan Sjölander.

Punktlighet

Som underhållsleverantör till tunnelbanans trafikdepåer är MTR Techs komponentverkstad en vältrimmad organisation. Resenärerna ställer höga krav på att tunnelbanan fungerar och kan ta dem dit de ska.

- Med de höga kraven stockholmarna ställer har vi byggt in utveckling och ständiga förbättringar i vårt DNA. Vi måste hela tiden vara på tå och göra vårt yttersta, menar Johan Sjölander.

Idag har tunnelbanan en högre punktlighet än någonsin tidigare och MTR Tech är en viktig del i att kunna leverera det. För att uppnå en så hög punktlighet måste Hammarbydepån vara punktlig i sina leveranser gentemot trafikdepåerna.

- Blir vagnar stående för att komponenter inte kommer i tid till övriga depåer får det snabbt en negativ inverkan på punktligheten, menar Johan Sjölander.

Egen elektronikverkstad

Något som är relativt unikt för MTR Tech som underhållsbolag är den egna elektronikverkstaden. Den ger möjlighet för MTR Tech att själva kunna utföra underhåll på elektronikkomponenter så som kretskort och reläer.

- Moderna tåg består i stor utsträckning av datorer, vilket kräver en stor kunskap om elektronik. Den kompetens våra medarbetare på elektronikverkstaden har är oerhört viktig för vår leverans, berättar Johan Sjölander.

Att driva en elektronikverkstad i egen regi bidrar till att MTR Tech i högre utsträckning har möjlighet att göra förbättringar, modifikationer och reparationer på befintlig elektronik istället för att behöva köpa in nytt.

- Vi kan göra det mer driftsäkert och bättre anpassat för just det specifika fordonet. Det gör att vi själva till exempel kan laga där vi annars skulle behöva köpa nytt eller uppgradera delar på kretskortet, säger Johan Sjölander.

Hög svetskompetens

Någonting som också finns i komponentverkstaden är en svetsverkstad. MTR Tech är certifierade i svetsning enligt Europastandarden EN-15085. Det innebär att MTR Tech får genomföra svetsning på spårfordon och har en möjlighet att tillhandahålla svetskonsulter i olika typer av uppdrag.

- Vi har en så kallad International Welding Specialist (IWS) som tar fram riktlinjer för hur vi ska svetsa för att vara så effektiva som möjligt och kunna säkerställa en så hög kvalitet som möjligt. Det är en teoretiskt väldigt kunnig person och det är en ovanlig kompetens för ett underhållsbolag att ha i den egna organisationen, enligt Johan Sjölander.

Erfarna och kunniga svetsare tillsammans med en IWS gör MTR Techs svetskompetens unik på många sätt.

Inte bara att plocka isär och sätta ihop

Både det teoretiska och praktiskt tekniska kunnandet på MTR Tech är stort. Erfarenheten bland många av medarbetarna är lång och MTR Tech arbetar ständigt med att utvärdera och utveckla sina arbetssätt för att nå en så driftsäker, kostnadseffektiv och optimal lösning som möjligt. Möjligheten att göra en stor del av komponentunderhållet i egen regi gör MTR Tech till en trygg partner, men också ett underhållsbolag med erfarenhet och viktiga kunskaper som kan komma till nytta även för andra kunder.

- Det handlar inte bara om att plocka isär och sedan sätta ihop saker. Man måste ju i slutändan också förstå vad man faktiskt gör och kunna göra sina uppgifter lite bättre för varje gång, menar Johan Sjölander.

Trygghet i den internationella MTR-koncernen

MTR Tech är en del i den internationella MTR-koncernen, med verksamhet i Sverige, Australien, Storbritannien, Hongkong och Kina. Det öppnar för en stor trygghet och kollektiv erfarenhet att ta del av när MTR Tech tar sig an nya uppdrag.

Senast uppdaterad: 2019-02-14