Erika Enestad: VD med sikte på nya affärer

2018-09-04 11:09

Som ny VD för underhållsbolaget MTR Tech vill Erika Enestad vara med och utveckla bolaget till en ledande aktör inte enbart som utförare av underhåll. Hon vill även se MTR Tech som en drivande kraft för att utveckla branschen genom nya effektiva metoder och processer för såväl fordons- som komponentunderhåll. ”Vi ska vara en samarbetspart som med hög kompetens alltid ser till kundens bästa i ett långsiktigt perspektiv”, säger Erika Enestad i sin första intervju som VD.

MTR Tech ingår i MTR Nordic Group som driver tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, samt utmanaren MTR Express med sina snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. MTR har ambitiösa expansionsplaner i Norden. MTR Tech är en viktig del i tillväxtstrategin, både som leverantör till MTR inom nya uppdrag kring tågdrift och fordonunderhåll, och genom andra affärer inom fordons- och komponentunderhåll.

När det gäller affärsutveckling arbetar MTR Tech med att utveckla tillgångsförvaltning och underhållsoptimering. Här konkurrerar MTR Tech i viss mån med teknikkonsultföretagen.

- Men till skillnad från dem kan vi tillämpa det vi tar fram i vår egen verksamhet, vilket är en fördel, säger Erika Enestad.

Uppgradering av 271 C20-fordon

Erika har en flerårig bakgrund inom MTR Tech och kommer senast från en roll som CFO. MTR Tech flera stora uppdrag på gång och Erika har i sin nya roll som VD ansvar för att driva dem framåt.

- Ett uppdrag vi har framför oss är en midlife-uppgradering av tunnelbanans 271 C20-fordon. Det är en viktig affär på många sätt. Det är ett stort och spännande uppdrag som kommer att förbättra upplevelsen för alla resenärer i Stockholms tunnelbana.

Stockholms tunnelbana är det enskilt största upphandlade uppdraget i Sverige och det genomförs över 340 miljoner resor varje år.

- Vi ser att det är fler fordonsflottor som kommer att behöva liknande uppgraderingar i framtiden och vi kommer med erfarenheterna från C20-uppgraderingen ha viktiga kunskaper att erbjuda andra kunder.

Förståelse för helhet – och detaljer

MTR Tech har stor förståelse för kopplingen mellan trafikdrift och underhåll och det är något som Erika lyfter fram som en av MTR Techs största fördelar. Erika menar att förbättrat underhåll, även på komponentnivå, i grunden handlar om att bidra till en stabil trafik med säkra fordon. MTR Tech har tredubblat sträckan mellan stoppande fel på tunnelbanans fordon till en sträcka på 3,5 miljoner kilometer. Det motsvarar sträckan tur och retur till månen 4,5 gånger. Detta har Tech lyckats med trots en åldrande fordonsflotta.

- Ibland får vi höra att vi som jobbar med tunnelbaneunderhåll saknar järnvägserfarenhet, men jag menar att skillnaderna är små och att tunnelbaneuppdraget snarare har hjälpt oss att förstå just kopplingen mellan underhåll och trafikdrift.

Det finns också en bred kompetens om komponenter inom MTR Tech, vilket gör att man kan hantera i stort sett alla typer av revisioner och komponentarbeten på egen hand, utan att behöva använda fordonstillverkarna som underleverantörer.

Sparade 90 miljoner åt kund

Ett projekt Erika Enestad är extra stolt över är att MTR Tech har hjälpt sin kund, Trafikförvaltningen, att spara ungefär 90 miljoner kronor.

- Vi hade identifierat problem med de så kallade övergångsbryggorna i tunnelbanans nyare fordon. De började bli svåra att reparera, samtidigt som slitaget var stort och de sprack i sådan utsträckning att det stod klart att något behövde göras för att fordonen skulle kunna fortsätta nyttjas i trafik. Utgångspunkten var att alla övergångsbryggor på fordonen behövde bytas, men våra egna ingenjörer tog fram en lösning där den befintliga övergångsbryggan istället kunde förbättras och repareras. Vår kund sparade pengar, samtidigt som konstruktionen blev bättre.

Hon fortsätter:

- Jag tror på att knyta ihop teknik och affär genom att ta tillvara på kunskapen i företaget. Då kan vi erbjuda en produkt som är både bättre och billigare för kunden.

Erika Enestad utanför jobbet

Erika är både utbildad molekylärbiolog och ekonom.

- Jag har alltid varit intresserad av genteknik och genetik och när jag var klar med gymnasiet valde jag helt enkelt det som jag tyckte var roligt. Forskarlivet var dock inte riktigt var jag hörde hemma och jag började istället plugga till ekonom, vilket jag trivdes med.

På fritiden cyklar Erika gärna och hon tävlar mycket. Med små barn sker den mesta träningen genom att cykla till jobbet varje dag, året runt.

- Jag tror att man kan använda ett liknande sätt att tänka kring träning som för verksamheter och organisationer. Det går att träna i 8 veckor och prestera okej på Vätternrundan, men för en verklig och långsiktig förbättring krävs en mer långsiktig strategi och planering.

Senast uppdaterad: 2019-02-14