Reparera istället för att kassera – elektronikverkstadens devis

2019-05-01 17:11

Det ser nästan ut som ett laboratorium på sina ställen - en rad med mikroskop, förstoringsglas och slangar finns vid varje plats. Men i själva verket är det lödplatserna vid MTR Techs elektronikverkstad, där en medarbetare just nu sitter och löder på ett kretskort.

Elektronikverkstaden i Hammarbydepån

Sladdar spänner mellan arbetsplatserna och medarbetarna sitter koncentrerat och arbetar med diverse elektronik. Sina tolv medarbetare till trots är MTR Techs elektronikverkstad relativt avancerad. Kunskapen och erfarenheten är stor och många har arbetat på elektronikverkstaden länge.

Ronny Rahlen, tidigare arbetsledare, avdelningens kanske mest kunniga inom komponenter och instruktör för hela verkstaden när det gäller elektronik och el, berättar om arbetet på elektronikverkstaden.

 Vi gör alltifrån det allra enklaste, som att reparera mikrofoner, till att laga avancerade styrdatorer för systemen i tunnelbanans C20 fordon. Det är både låg- och högspänningsarbeten på upp till 700 volt. Vi gör dessutom en hel del arbeten för externa kunder i tågbranschen.

Bland annat har man gjort arbeten på pendeltågens X60 fordon. X60 flottan hade problem med underspänningsvakten för linjebrytaren och MTR Tech fick då i uppdrag att kontrollera och modifiera kretskorten.

Mestadels avhjälpande underhåll

Svårigheten i att förutsäga när och hur en elektronikprodukt kommer att gå sönder gör att det avhjälpande underhållet i elektronikverkstaden är betydligt mer frekvent än det förebyggande underhållet. Felorsakerna kan bero på att det till exempel blir för varmt eller att transienter slår ut transientskyddet och orsakar fel längre in i kedjan. Även överströmningar från motorn kan orsaka problem med höga strömrusningar.

När produkter har ett förbestämt underhållsintervall görs underhållet ju självklart inom det intervallet, men oftast kommer produkter in till elektronikverkstaden när det upptäcks ett fel. Det allra mest akuta är ofta kopplat till hjälpkraften och traktionsutrustningen. Slutar det fungera fungerar inte tåget. Då är det viktigt att vi kan lösa det här på elektronikverkstaden, berättar Ronny.

Dokumentation och kartläggning av produkter

För många av de produkter som elektronikverkstaden arbetar med saknas det tidigare dokumentation och man har därför själva varit tvungna att kartlägga och komma fram till olika felorsaker genom sin kunskap och erfarenhet. Den egna dokumentationen av produkterna är därför ett viktigt arbete.

Många av produkterna vi arbetar med är gamla och saknar tidigare dokumentation av den anledningen. I andra fall beror det på att leverantören helt enkelt inte har möjlighet att dela med sig av all information om produkten.

Reparera i första hand

En bidragande orsak till avdelningens stora produktkännedom är att man går efter devisen att en produkt alltid ska repareras hellre än att kasseras och köpa in nya. I vissa fall har en produkt dock så hög felbenägenhet eller är så sliten att det inte är värt att reparera. Då byter man istället ut dessa.

En av de produkter som har allra högst felbenägenhet är ventilationskortet på tunnelbanans C20 fordon, vi får in mellan 10-15 stycken i veckan av dessa med värmeskador och andra problem. Men nu ska kortet helt bytas ut vilket förhoppningsvis kommer att förbättra situationen.

Att upphandla en ny produkt är dock inte riskfritt och görs därför med stor eftertänksamhet och i nära samarbete med teknikavdelningen och den berörda kunden.

Traktionsmotorer för Reginafordon

En extern kund som MTR Tech nyligen börjat arbeta med är Transitio, där motorsverkstaden just nu genomför en revidering av traktionsmotorerna för Transitios Reginaflotta. På elektronikverkstaden är traktionsutrustning någonting som man arbetar mycket med och man hoppas att uppdraget för Transitio också ska generera elektronikbearbetning.

Reginafordonens traktionsutrustning, hjälpkraft och informationssystem är väldigt lika tunnelbanans C20 fordon, så det är någonting vi gärna skulle arbeta med, säger Ronny.

Tåg har i många fall liknande produkter, särskild när det gäller traktionsutrustning och informationssystem, men också många andra elektriska komponenter. Det är också områden där elektronikverkstadens erfarenhet och kunskap är hög och där MTR Tech ser en möjlighet att skapa nya affärer.

Senast uppdaterad: 2019-08-17