MTR Pendeltågen

Vi är nära 2 000 förare, stationsvärdar och ingenjörer, lokalvårdare och trafikledare som varje dag gör skillnad och tillsammans möjliggör människors vardag och äventyr.

Medarbetare inom MTR Pendeltågen

Varje dag görs över 400 000 resor med pendeltågen i Stockholmsregionen. Med våra 54 stationer knyter pendeltågen ihop Stockholmsregionen från Gnesta, Södertälje och Nynäshamn i söder till Bålsta, Märsta, Arlanda och Uppsala i norr. Ett pendeltåg rymmer ungefär 1200 resenärer, vilket lite förenklat motsvarar 1000 bilar. Därför ser vi den spårburna trafiken som nyckeln till morgondagens hållbara städer.

Siktar på att bli ett pendeltåg i världsklass
Sedan MTR tog över ansvaret för service och drift av pendeltågstrafiken den 11 december 2016 har vi haft den största trafikökningen i pendeltågets historia, varit med och öppnat den nya pendeltågstunneln med stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan samt öppnat den helt nya stationen Vega på Nynäsbanan.  Vi siktar på att bli ett pendeltåg i världsklass där både medarbetare och resenärer ser MTR Pendeltågen som det självklara valet.

Underhållet av pendeltågen sköts av MTR Tech. Läs mer om MTR Tech.

MTR, SL och Trafikverket
MTR kör pendeltågen på uppdrag av SL genom Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Vi ansvarar för drift av trafiken, detaljplanering, fordonsunderhåll och kundservice. MTR har också arbetsgivaransvar för en stor del av alla som bidrar till pendeltågsdriften genom att bland annat köra trafiken, städa stationer och tåg samt informera på sl.se vid trafikstörningar. Trafikverket har det övergripande ansvaret för allt från trafikledning och trafik- och störningsinformation till underhåll av järnvägens infrastruktur.

Mer om Stockholms läns kollektivtrafik finns att läsa på SL:s hemsida.

 

Senast uppdaterad: 2022-09-08