Vi leder MTR

I vår svenska koncernledningen ingår samtliga vd:ar för våra sju bolag samt representanter för funktioner såsom finans, affärsutveckling, HR, kommunikation, IT och verksamhetsutveckling samt säkerhet. MTR Nordic är det svenska moderbolaget och leds av Caroline Åstrand i rollen som vd och svensk koncernchef.

 

 

STYRELSE

Styrelseordförande

Caroline Åstrand

Styrelseledamot

Lena Herrmann

Erik Hellners

Daniel Ortner

Fredrik Damm

Sandra Altamirano Celis

Tony Moros

Styrelsesuppleant

Soraya Restrepo Suarez

 

Senast uppdaterad: 2023-09-22