Samarbeten

MTR är Stockholms tredje största privata arbetsgivare, vilket innebär att vi har stora möjligheter att bidra till att utveckla de samhällen där vi verkar genom långsiktiga och nära samarbeten med lokala aktörer. Vi tror att vi bäst kan göra skillnad och skapa förutsättningar för integration, mångfald och trygghet när vi stödjer de samhällen där vi är verksamma.

kollage med bilder på medarbetare som hjälper resenär och som står på Järvaveckan

The Global Village
Stiftelsen The Global Village är en partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse, vars ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden, samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Ett av de initiativ som The Global Village ligger bakom är Järvaveckan.

Sedan 2017 har vi varit samarbetspartner till Järvaveckan och sedan 2019 även sponsor. Järvaveckan har snabbt blivit ett lyckat sätt för oss att hitta nya medarbetare. 2018 genomförde vi 159 speedintervjuer på plats och inte mindre än 41 nya medarbetare anställdes. Under 2019 sökte över 1400 personer jobb hos oss inför Järvaveckan och hela 320 speedintervjuer genomfördes.

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission
 arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning med målet att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Sedan 2011 stödjer vi Stockholms Stadsmission och skänker årligen stockholmarnas borttappade kontanter och värdet av den elektronik som inkommit till Hittegodsavdelningen men aldrig hämtats ut och därför sålts för återvinning. Dessutom har våra medarbetare också möjlighet att efterskänka värdet av sin julgåva.

Under 2019 skänktes drygt 180 000 kronor till Stockholms Stadsmission. Sedan starten för samarbetet har organisationen tagit emot totalt ca 1,3 miljoner kronor.​

Human Bridge
Varje dag får SL:s hittegodsavdelning in 300 föremål som upphittats i SL-trafiken. MTR ansvarar för SL:s hittegodsavdelning och se till att de borttappade sakerna hittar sin ägare. I de fall vi inte får fatt på någon ägare skänks de efter 90 dagar till  Human Bridge  för att användas till internationellt bistånd. 

Tryggare Sverige
Att resa med tunnelbanan och pendeltågen är och ska vara tryggt.  Vi arbetar för att hela resan ska uppleas som trygg. Det innebär att vi utöver att skapa en trygg miljö ombord på tågen och stationerna även samverkar med SL, kommuner, polis, fastighetsägare och lokala aktörer för att närmiljöerna runt stationsområdena ska vara trygga.

Vi medverkar även i andra samverkansprojekt och sedan 2012 har vi varit samarbetspart till stiftelsen  Tryggare Sverige. Det gör att vi blir delaktiga i ett nätverk av aktörer med allt ifrån stat, kommun, näringsliv och ideella organisationer som alla har fokus på att samverka kring trygghetsrelaterade frågor. 

Activity Based City
MTR har tillsammans med WSP, Skanska, Scania och Stockholms Handelskammare samarbetet Activity Based City - en seminarieserie kring hållbar samhällsutveckling och utformning av hållbara städer. Läs mer om Activity Based City.

Senast uppdaterad: 2020-08-21