Hållbarhetsåret 2022

2022 - året då vi blev klimatneutrala, rekordår för tunnelbanan och rekryteringsrekord under Järvaveckan – vi fortsätter att visa vägen i arbetet med att bidra till en positiv klimatutveckling och att få fler människor att resa hållbart. Ladda ned hållbarhetsrapporten här.

Hållbarhetsåret i sammanfattning

Vi är klimatneutrala
Vi har högt uppsatta mål för vårt eget klimatarbete. Vi är därför glada att 2022 blev en viktig milstolpe för oss då vi blev klimatneutrala; det vill säga vi beräknar hela koncernens klimatavtryck, driver aktiviteter för att reducera vår påverkan och kompenserar för det avtryck vi ännu inte har kunnat eliminera. Det var också året då vi som första nordiska operatör fått våra vetenskapligt baserade klimatmål godkända av Science Based Target initiative i enlighet med Parisavtalet. 

Vi får fler att resa kollektivt
Vår största möjlighet till direkt positiv klimatpåverkan är att bidra till att allt fler väljer att resa kollektivt, i stället för att ta bilen eller flyget. Då krävs det att vara det bästa alternativet i resenärers vardag och leverera trygghet, punktlighet och kvalitet under hela deras resa. Som MTRX, som för sjätte året i rad hade nöjdast resenärer bland alla tågbolag enligt Svenskt Kvalitetsindex. Och som MTR Tunnelbanan, där kundnöjdheten i mars nådde en rekordnivå på 89 %.

Vi utvecklar branschen
Vi är fast beslutna att göra hela järnvägsbranschen mer attraktiv och hållbar och därför stolta över att vara en aktiv del av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Under 2022 trappade vi även upp satsningar för att locka fler till lokföraryrket, för att komma till bukt med den nationella lokförarbristen. Under hösten 2023 lanserade vi därför en helt ny lokförarutbildning som kommer att resultera i 200 nya lokförare under kommande år.

Senast uppdaterad: 2024-01-31