Tillvaratagande av kompetens och mångfald

Vi är redan kända för vårt medarbetarengagemang och våra duktiga chefer, men vill vi ta ytterligare steg, både vad gäller rekrytering och medarbetares möjlighet till utveckling inom koncernen. Vi vill se över de förmåner vi erbjuder, hur våra ledarskapsprogram ser ut, intern utbildning och intern rekrytering/jobbrotation.

Glada kollegor på depån

För att ha en så öppen och inkluderande rekryteringsprocess som möjligt har vi bland annat tagit bort kravet på det personliga brevet ur ansökningsprocessen samt anonymiserat kandidaterna i det första steget av rekryteringen så att rekryteraren inte kan se namn eller personnummer. Framöver planerar vi att genomlysa processen ytterligare för att identifiera steg i processen där vissa målgrupper riskerar att falla bort av fel anledningar.

Under 2020 har vi tagit ytterligare steg för att lyfta in studenter på arbetsplatsen. Med ett nystartat 'Graduate program', samt ett återkommande 'Summer Internship'-initiativ arbetar vi mot att bli en attraktiv arbetsplats, med möjlighet för unga att utvecklas inom verksamheten.

Under 2017 startade vi en egen utbildning på Yrkeshögskolan (YH) med inriktning på lokförare. 2019 utökade vi den verksamheten med en utbildning för tågtekniker, vilket är den första i Stockholm. Utbildningarna har under pandemin gjort flera anpassningar bland annat omställning till distansundervisning, uppdelning i mindre grupper och ett utökat användande av simulatorer.

Vi har en tydlig process för utbildning och kompetensutveckling som samtliga medarbetare omfattas av.

Senast uppdaterad: 2021-06-29