Hälsosam och säker arbetsplats

En god arbetsmiljö är grundläggande för all verksamhet hos oss inom MTR och det är också en viktig angelägenhet för alla medarbetares hälsa och välbefinnande. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete för att skapa en arbetsplats där vi proaktivt kan fånga upp medarbetare som är i behov av någon form av stöd.

Medarbetare på MTR Tech som arbetar med traktionsmotor

I verksamheten sker arbetet bland annat via lokala skyddskommittéer, där lokal ledning och skyddsombud ingår. I samband med skyddskommittémöten följs tillbud och olyckor upp. Alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtal. Inom MTR erbjuds en mängd olika tjänster för att främja en hälsosam livsstil. Medarbetare kan alltid vända sig till sin chef eller till arbetsmiljöchefen för att få ytterligare hjälp. 

Följande områden arbetar vi med för att främja en hälsosam arbetssituation men även en positiv livsstil privat:

  • Samtliga chefer har fortbildats i hälsofrämjande ledarskap för att kunna lyfta frågan om arbetsmiljö och hälsa med sina medarbetare, främst under utvecklingssamtalen.
  • För att hjälpa medarbetare som drabbas av svåra sjukdomar eller behöver stöd, utvecklade vi en modell för att tidigt ha en konstruktiv dialog med alla berörda. För extra stöd och rådgivning har vi avtal med olika leverantörer.
  • Samtliga medarbetare erbjuds att delta i friskvårdsaktiviteter under året, vi delar även ut ett årligt friskvårdsbidrag och erbjuder massagetillfällen.

Covid-19 och arbetsmiljöarbetet
Under året har arbetsmiljöarbetet inom samtliga bolag främst syftat till att minska risken för smitta av covid-19. För att möta riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och för att kunna erbjuda en trygg arbetsplats trots pandemin har vi vidtagit ett flertal åtgärder. Vi har utökat städrutinen med ytdesinfektion på depåer, i servicediskar, på platskontor och på huvudkontoret avseende toaletter, kök och gemensamma utrymmen där smittorisken vid en eventuell spridning är högre. Engångshandskar erbjuds till de medarbetargrupper som utför plockstäd och inte redan hade tillgång till detta. Engångshandskar har också delats ut till medarbetare som bemannar våra servicediskar.

I alla gemensamma utrymmen har vi satt upp markeringar och affischer med information om hur man undviker smitta samt anpassat möbleringen för att vi ska kunna hålla avstånd. Bland administrativa medarbetargrupper har initativ även tagits, utifrån premissen; Ställ om, ställ isär och ställ in för att säkra en säker arbetsmiljö för våra medarbetare.

Senast uppdaterad: 2021-06-29