Tillgängligt och smidigt

Att åka kollektivt ska vara smidigt och enkelt. För tunnelbane- och pendeltågsverksamheten arbetar vi tillsammans med Trafikförvaltningen för att säkerställa tillgängligheten. Och vi har även tillgänglighetsanpassat vår MTRX-tåg på olika sätt.

Konst på TCentralen

Tillgänglighet

Att resa med oss i tunnelbanan, pendeltågen eller MTRX ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation.

För tunnelbane- och pendeltågsverksamheten samarbetar vi med Trafikförvaltningen för att säkerställa tillgängligheten. Trafikförvaltningen har ansvar för att lokaler och tågvagnar är tillgänglighetsanpassade, medan vi finns tillgängliga bland resenärerna på plattformar, perronger och vid spärrarna genom våra kundservicevärdar och stationsvärdar. Värdarna finns tillgängliga för att hjälpa våra resenärer med att bland annat besvara frågor samt felanmäla trasiga hissar och rulltrappor till Trafikförvaltningen. Våra kundservicevärdar utför även ledsagning som kan beställas dygnet runt på telefon, sms, e-post eller genom att kontakta stationsvärden i servicedisken. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och våra rutiner för ledsagning har ändrats under året då ledsagning omöjliggör fysisk distansering. Den kundservicevärd som utför ledsagningen har samma skyddsutrustning som vid omsorgsarbete, det vill säga munskydd och skyddsglasögon eller visir.

Trafikförvaltningens mätningar över hur resenärerna upplever våra medarbetares bemötande och tillgänglighet mättes enbart januari-mars under 2020. För pendeltågen mättes den då till 82 procent och för tunnelbanan 79 procent, vilket är samma höga och stabila nivåer sedan 2017.

Smidig resa genom tillförlitlig och lättillgänglig information

Det ska vara smidigt att resa med oss. Det ska vara lätt att få reda på bästa sättet att ta sig fram, när tågen går samt om det är några förseningar eller andra trafikstörningar. Det är därför viktigt att trafikinformationen är tillförlitlig och lättillgänglig.

Våra möjligheter att kommunicera med våra resenärer skiljer sig mellan de olika verksamheterna. Störst frihet har vi inom tunnelbaneverksamheten där vi råder helt över den information som kommuniceras ut via högtalare på stationerna och ombord på tågen. Vi ansvarar även för text på stationsskyltar samt att uppdatera information på sl.se.

För pendeltågstrafiken och MTRX är det Trafikverket som är ytterst ansvarig för trafikinformationen. Vi har en nära samverkan med Trafikverket för att säkra snabb och tillförlitlig information till resenärerna genom ett flertal kanaler. Trafikverket informerar resande genom skyltar och utrop på stationer medan vi informerar resenärer ombord på tågen.

För pendeltågsverksamheten publicerar vi även aktivt information genom SL:s hemsida, samt skickar ut kundservicevärdar till specifika stationer vid omfattande störningar, för att kunna ge bästa möjliga information och hjälp till resenärerna.

Under 2020 har pendeltågsverksamheten kraftsamlat för att göra resenärerna mer nöjda med trafikinformationen. Arbetet gick under namnet projekt IRIS och rymmer 24 olika initiativ som ska leda till förbättringar för våra resenärer och skapa bättre förutsättningar för Pendelns Operativa Center (trafikledning) och kundnära medarbetare att leverera bästa möjliga störningsinformation. Enligt en undersökning värderar våra resenärer de digitala skyltarna på station och plattform högst och vill ha tillförlitlig och uppdaterad trafikinformation. Därför har bland annat en ny trafikinformationstjänst "Pendeltågens position" lanserats på stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. Det är totalt tio skärmar som visar i realtid var på linjen som pendeltågen befinner sig. En kundundersökning visar att tre av fyra resenärer är nöjda med tjänsten och ger den betyget fyra eller fem av fem. De som gav tjänsten högsta betyg är de som reser varje dag.

Senast uppdaterad: 2021-06-29