Rent, fräscht och fungerande

Att vår miljö hålls ren, fräsch och fungerande är viktigt då det bidrar till en ökad upplevd trygghet för både våra medarbetare och våra resenärer. MTR ansvarar för städningen av samtliga fordon (tunnelbana och pendeltåg), stationer och depåer. Det är en utmaning att dagligen städa många stora ytor där det rör sig väldigt många människor – bara i tunnelbanan genomförs vanligtvis cirka 1,3 miljoner resor per dag. Därför behövs tydliga rutiner, en strukturerad styrning och en gemensam strävan efter ständiga förbättringar.

Städ av Tunnelbanevagn

Pandemin har orsakat en stor omställning för de flesta, så även för oss på MTR. Vid pandemins början säkrade vi tillgången på munskydd, handskar och handdesinfektion, både till den ordinarie verksamheten och för att möta nya behov som pandemin gett upphov till. Extra städning genomförs numera på platskontoren och nya rutiner har skapats för att städa en arbetsplats efter att en medarbetare diagnostiserats med covid-19.

I kundmiljön har rengöring av kundnära ytor förstärkts, genom att ofta och noggrant rengöra till exempel hissknappar och ledstänger i stationsmiljö samt handledare och handtag i fordon. Toaletter har fått extra tillsyn för att säkerställa att tvål och papper alltid finns tillgängligt för handtvätt. På Hittegodsavdelningen har bolaget satt upp en glasskiva mellan medarbetare och kunder, samt skapat ett kösystem som gör att max två kunder vistas i lokalen samtidigt. 

Man skulle kunna tro att när resandet sjunker på grund av pandemin kommer nedskräpning och skadegörelse också minska. Tyvärr är det tvärtom; de som vill skräpa ner och vandalisera kan göra det mer ostört vilket medför att den invändiga skadegörelsen i fordonen har ökat under 2020. Trots detta lyckades vi under årets andra kvartal uppnå vårt bästa resultat sedan 2011 i Trafikförvaltningens mätning "MSS Plockstäd". Tidigare har Trafikförvaltningen genomfört en ombordundersökning bland resenärer, men denna har tvingats utgå på grund av pandemin.

Senast uppdaterad: 2021-06-30