Punktlighet

Arbetet med att förbättra punktligheten i trafiken är en central del av MTR:s verksamhet. Vi mäter punktligheten för samtliga verksamheter dagligen för att säkra en stabil leverans till våra resenärer.

 För att uppnå en hög och stabil punktlighet krävs ett strukturerat arbete inom hela verksamheten. Som hjälp i arbetet med punktlighet har förarna inom tunnelbanan och pendeltåget hjälp av digitala förarstöd. Syftet är att kunna se hur föraren ligger till mot tidtabellen och på så vis kunna hålla en jämnare och mer punktlig trafik. I förlängningen leder en jämn och bättre planerad körning även till en lägre energiförbrukning vilket är bra både för ekonomin och miljön.

Tunnelbanan

Sedan vi tog över driften av tunnelbanan har punktligheten ökat från 93,5 procent till 97,8 procent för 2019. För 2020 har punktligheten ökat ytterligare till 99,0 procent! En bidragande orsak till att vi med råge överträffat mål är att systemet under en stor del av året inte har varit belastat på det sätt som vi planerat för, vilket gjort det lättare att hantera störningar och bibehålla punktligheten. Under 2020 var förhållandena gynnsamma för infrastrukturen att prestera med god planering och hantering av hala spår under hösten och snöröjning under vintern. Dock handlar den främsta anledningen till att vi har en hög och stabil punktlighet framförallt om flera års arbete med robust och störningstålig planering och ännu fler års stegvis förfinad trafikledningsmetodik samt fokus på säkerhet och punktlighet för förarkåren.

 

Pendeltågen

2020 var ett rekordår för Stockholms pendeltåg och går till historien som det punktligaste året någonsin sedan Trafikverket började mäta punktligheten 1998. Punktligheten för helåret 2020 landade på rekordhöga 96,0 procent vilket är ett resultat framförallt av ett systematiskt kvalitetsarbete som pågått sedan vi tog över driften 2016. En viktig framgångsfaktor för den förbättrade punktligheten är en utökad samverkan mellan Trafikverket som har hand om infrastrukturen och delar av trafikinformationen för pendeltågen, samt underhållsentreprenörer och Trafikförvaltningen. Genom ett minskat antal infrastrukturfel och obehöriga i spår samt en effektivare hantering av varje störning blir trafiken bättre för resenärerna och bidrar till att vi kan leverera en punktligare trafik. Ytterligare en faktor till den höga punktligheten är det minskade passagerarantalet till följd av pandemin och covid-19-restriktionerna.

Fokus under året har varit att köra all planerad trafik för att bidra till minskad smittspridning genom att motverka trängsel. Att vi lyckats så bra med punktligheten handlar bland annat om ett välfungerande samarbete med övriga aktörer, en robust trafikplanering och ett stabilt fordonsunderhåll, men också om att vi har engagerade medarbetare som varje dag, året om bidrar i förbättringsarbetet och att hålla Stockholm rullande.

 

MTRX

MTRX var återigen punktligast på sträckan mellan Stockholm och Göteborg för helåret 2020, med en rekordpunktlighet om 91,1 procent. Att vi konsekvent är den punktligaste aktören på sträckan är något som tydligt uppskattas av både privat- och affärsresenärer i bolagets kundundersökning. Jämförelsen gäller MTRX och SJ:s snabbtåg samt flygbolaget SAS som är de bolag som utan uppehåll trafikerat sträckan hela året. Punktligheten mäts som ankomst inom fem minuter på sträckan Stockholm-Göteborg och årets resultat är tolv procentenheter bättre än 2019 och är MTRX bästa resultat någonsin för ett helår. Fordonsutsättningen för MTRX, var under 2020 hela 99,9 procent, vilket bidragit till den höga punktligheten.

2020 har varit ett tufft år men vårt främsta fokus har varit att fortsätta att erbjuda en trygg och säker resa för den som ska resa mellan Stockholm och Göteborg.

"2020 har varit ett tufft år och att vi under ett så tufft år kunnat leverera en rekordpunktlighet gör mig väldigt stolt över alla kollegor."
MTRX VD Joakim Sundh

 

 

 

Fordonsutsättning MTR Tech

En stabil fordonsutsättning ett måste för en punktlig trafik. Fordonsutsättningen för tunnelbanetåg har länge legat på en stabil leverans över 99 procent och landade i år på 99,5 procent tack vare hårt arbete och ständiga förbättringar. Sedan MTR Tech även tog över underhållet för pendeltågen 2019 har fordonsutsättningen för pendeltåg ökat till en ny högsta nivå på 98,4 procent.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-06-29