Rekryteringsprocessen för tunnelbaneförare

Rekryteringen av tunneltågförare är vår mest omfattande rekryteringsprocess, och vi har därför valt att beskriva just denna process närmare.

Recruitment process traindrivers

Det ställs stora krav på dig som ska vara tunneltågförare eftersom arbetet är en säkerhetstjänst där du ansvarar för ett tungt fordon som rymmer upp till 1300 resenärer. Flera av de förmågor eller färdigheter som är viktiga för jobbet är svåra för oss att bedöma vid en vanlig anställningsintervju eller via betyg och referenser. Av den anledningen genomgår kandidater en omfattande process som innefattar ett flertal olika tester och intervjuer.

Vi strävar alltid efter att ge löpande återkoppling i processen så att du vet hur du ligger till. Vanligtvis får vi in mellan 900 och 1300 ansökningar vilket är fantastiskt roligt men också en utmaning för oss. Övan ser du ett exempel på hur vår rekryteringsprocess ser ut och när du kan förvänta dig återkoppling från oss.

1. Annonsering
Du hittar alltid våra lediga tjänster här. Vanligtvis annonserar vi tre månader innan kursstart.

2. Ansökningsperiod
Annonsen ligger vanligtvis ute i tre-fyra veckor men vi arbetar med löpande urval så skicka alltid in din ansökan så fort som möjligt. I samband med din ansökan får du besvara ett antal frågor. När din ansökan har kommit in får du ett bekräftelsemail från oss med besked om detta.

3. Urvalstester
Samtliga sökande får en första testlänk skickad till sig ett par dagar efter inskickad ansökan. Testet ska besvaras inom en vecka så håll koll på din e-post. Ett godkänt resultat på testet är en förutsättning för att gå vidare i processen. Om du inte går vidare från detta steg så får du återkoppling via mail inom två veckor från det att du genomfört testet.

4. CV-granskning
Selektering sker utifrån testresultat, svar på urvalsfrågor och tidigare erfarenhet. Det är mycket meriterande om du tidigare har arbetat skift och haft någon form av säkerhetsföreskrifter att arbeta efter.

5. Rekryteringsevent
Vi anordnar rekryteringsevent där vi informerar om oss som företag, om tjänsten samt genomför speedintervjuer. Representanter både från HR-avdelningen och chefsorganisationen inom Trafik deltar så det finns även möjlighet att ställa och få svar på frågor vid dessa tillfällen.

6. Intervju

Personlig intervju med ansvarig gruppchef.

7. Säkerhetsurval
Vidare tester hos vår leverantör Aon (Cut-e). Du genomför både problemlösnings- och personlighetstester.

8. TMU
Trafikmedicinsk undersökning och drogtest hos vår företagshälsovård.

9. Referenstagning
Vi tar alltid två referenser på varje kandidat. Om möjligt så pratar vi helst med två tidigare chefer.

10. Slutintervju
Intervju med trafikområdeschef på aktuell bana.

11. Avtalsskrivning
En månad innan kursstart skriver vi anställningsavtal.

12. Utbildningsstart
Utbildningen till tunneltågförare är betald av oss på MTR. Den pågår cirka 14 veckor. Först efter utbildningens slut är du behörig förare.

Senast uppdaterad: 2020-12-21