Teknisk specialist hos MTR Tech

Tågbranschen är i ett spännande skede där tekniken och digitaliseringen snabbt går framåt. Om du som vi gillar att jobba med konkreta förbättringar som får stor påverkan både för människorna omkring oss och för en hållbar klimatutveckling, är du varmt välkommen till oss! Vi har tjänster som passar både nyutexaminerade ingenjörer och dig som har mycket erfarenhet.

I rollen som teknisk specialist arbetar du med teknik- eller produktionstekniska frågor kopplade till fordon som används inom Pendeltåg, tunnelbana och Mälartåg. Våra tekniska specialister arbetar inom fordonsteknik, dokumentation och produktionsteknik.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Leda eller delta i beredningsarbete som innebär att förbereda våra verkstäder på nya stora underhåll som ska göras på fordonen. Innefattar ofta mycket logistik, samordning med andra specialister och dokumentation.
  • Framtagning av tekniska ändringsförslag och produktionslösningar som innefattar beskrivningar av tekniska lösningar, verktygsspecifikationer, arbetsplatsutformning, riskanalyser osv.
  • Egen framtagning och granskning av underleverantörers tekniska lösningar inom olika teknikområden.
  • Delta i projektarbete exempelvis med att ta fram kravspecifikationer, produktionsplaner, valideringsplaner och kostnadsnyttoanalyser.
  • Ansvara för att samordna teknisk dokumentation inom stora projekt.

Här berättar Alexander, som är civilingenjör inom farkostteknik och teknisk specialist inom mekanik, mer om hur han ser på sitt jobb hos MTR Tech.

Senast uppdaterad: 2022-11-16