Analys och optimering i fokus

Två av de ingenjörer som jobbar på MTR heter Patrik och Tim. Båda är relativt nyutexaminerade och båda jobbar med planering för tunnelbanan. Patriks fokus ligger på att optimera trafiken och Tim analyserar och planerar tjänstescheman – ett analytiskt jobb som innebär att han lägger avancerade pussel för att hitta den bästa lösningen både för medarbetaren och för stockholmarna som reser med tunnelbanan.

Ingenjörerna Tim och Patrik

- När jag optimerar tjänster så behöver jag göra ett 50-tal olika körningar per dagtyp med olika indata- och parametervärden. Detta ger mig ett 50-tal olika lösningsalternativ per dagtyp som jag analyserar för få fram den absolut bästa tjänsteplaneringen. Därefter kombinerar jag tjänsterna i de olika dagtyperna i en optimering för att skapa scheman för medarbetarna. MTR är Stockholms tredje största arbetsgivare och dessutom är medarbetarna utspridda över hela storstockholm, så det är en spännande utmaning att få ihop en effektiv planering, berättar Tim.

Hur Tim kan planera beror också i stor utsträckning på den trafiklösning som Patrik tar fram i arbetet med att optimera trafiken.

- Mitt jobb fokuserar på hur vi kan förbättra upplevelsen för resenärerna genom att kika på en massa faktorer som spelar in på hur trafiken körs och levererar. Mycket fokus ligger på att minska trängsel. En annan del är hur vi använder våra resurser bäst för att optimera avgångar, säger Patrik

Att få arbeta i verksamhet där ens jobb ger direkt effekt för en stor del av stockholmarna, nämner både Patrik och Tim som en av bästa aspekterna av att jobba på MTR.

- Jag har alltid varit intresserad av logistikoptimeringen. Jag vill jobba med nåt som är verklighetsnära, något som är handgripligt och konkret. Dessutom är jag uppvuxen i Stockholm så tunnelbanan och pendeltågen har alltid varit en del av min vardag. Kollektivtrafiken påverkar så många och det är komplext, mycket mer komplext än vad jag förstod innan jag började, säger Patrik.

Även Tim håller med.

- Tunnelbanan är viktig för samhället och vi har 1,1 miljoner resor i snitt varje dag. Det gör att jobbet som helhet känns extra kul och viktigt. Det är många människor som förlitar sig på att det ska funka varje dag, året om, säger Tim.

Senast uppdaterad: 2019-08-19